Recover-E® webshop

Verantwoord (her)gebruik van ICT!

Colofon


Versie 0.1, dd. 26-06-2015 

Recover-E® Webshop en Stichting Recover-E®

De Recover-E® Webshop (www.recover-eshop.nl) wordt beheerd door de Stichting Recover-E. De Stichting Recover-E® heeft als doel om het gebruik van elektronica duurzamer te maken en te zorgen dat waardevolle materialen niet verloren gaan. Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom en wordt jaarlijks in grote hoeveelheden gedumpt op illegale afvalbergen in Afrika en Azië en is daarmee een grote bron van milieuschade. Daarnaast worden waardevolle materialen in elektronica steeds schaarser. Net zo belangrijk is dat het percentage hergebruik en recycling van ICT nog altijd erg laag is, terwijl veel hardware nog uitstekend te gebruiken is. Als maatschappij zullen we dus deze goederen meer moeten sturen op hergebruik en op het terugwinnen van materialen. Dat doet de StichtingRecover-E® door gerichte hergebruik programma’s te koppelen aan een gesloten keten voor recycling. Het is bovendien een heel waardevolle oplossing voor bedrijven, consumenten en maatschappij. Wij zijn van mening dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is voor iedereen!

  • Stichting Recover-E® biedt bedrijven, organisaties en consumenten de mogelijkheid om goede ICT apparatuur te (her)gebruiken tegen een redelijke prijs te gebruiken, waarbij producten en materialen na gebruik zo optimaal mogelijk worden hergebruikt en gerecycled.
  • Zo stimuleert de Stichting Recover-E® een zo hoog mogelijke recycling van hardware die echt niet meer te gebruiken is en ondersteunt met een deel van haar inkomsten innovatieve recycling.
  • We hebben een track & trace systeem ontwikkeld om alle producten, onderdelen en materialen te kunnen volgen in hun levenscyclus.
  • Op basis daarvan werken we samen met producenten en recyclingbedrijven aan betere producten die makkelijker te recyclen zijn.
  • We bieden consumenten en bedrijven de mogelijkheid om ook hun verantwoording te nemen voor wat er met producten gebeurt nadat zij het hebben gebruikt.

Meer weten over wat wij doen? Bezoek onze algemene website www.recover-e.nl

Disclaimer voor Recover-E® Webshop

Stichting Recover-E® (Kamer van Koophandel: 58170103), hierna te noemen Recover-E® Webshop, verleent u hierbij toegang tot www.recover-eshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te bestellen.

Recover-E® Webshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy

Elke persoonlijke informatie die actief door bezoekers van de Recover-E® Webshop beschikbaar worden gesteld ten behoeve van bestellingen en/of het verkrijgen van informatie, zal uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid

Recover-E® Webshop spant zich in om de inhoud van www.recover-eshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de Website onvolledig en/of onjuist is. De op www.recover-eshop.nl aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Recover-E® Webshop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie en materialen. Voor meer informatie zie onze ‘Terms of Use’.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.recover-eshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Recover-E® Webshop. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.recover-eshop.nl. Recover-E® Webshop oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@recover-e.nl.

Voor op www.recover-eshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Recover-E® Webshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten op de materialen en intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Recover-E® Webshop of haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Recover-E® Webshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor meer informatie zie onze ‘Terms of Use’.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terms of Use

This Recover-E® Webshop (hereinafter: the “Website”) is offered to you by Stichting Recover-E®. Your access to, and use of this Website and/or specific contents, data, material or information, including, but not limited to, text, pictures, images, links and other material (hereinafter: the “content”) contained in, or made available via this Website, are subject to the conditions for use set forth below. By accessing or using this Website you explicitly accept these conditions for use. If you do not agree to all of the following conditions for use, you should not visit or use this Website.

The conditions for use may be amended by Stichting Recover-E® at any time. Stichting Recover-E® furthermore reserves the right to at any time and without prior notice discontinue and/or alter the Website or its content. Any amended conditions for use shall apply upon publication thereof. By continuing to visit or use the Website after publication of amended conditions, you will be deemed to have accepted these amended conditions. Stichting Recover-E® advises you to regularly check these conditions for use.

The greatest possible care has been taken in the creating of the Website. Although Stichting Recover-E® makes every effort to ensure that the content of the Website is accurate and complete, Stichting Recover-E® cannot represent or warrant this. Neither can Stichting Recover-E® make any representations or warranties concerning the Website’s operability, timeliness, security or freedom from errors or that the result which may be obtained from the use of the Website (including its content) is correct, complete, accurate and reliable or otherwise will satisfy your requirements.

Furthermore, no rights may be derived from the Website or its content. Stichting Recover-E® explicitly disclaims any liability in whatever form arising from the use (in any way whatsoever) of this Website or its content or for interruptions or the occurrence of downtime in the provision of the Website. Neither can Stichting Recover-E® guarantee that the Website or its content or any electronic communication transmitted by Stichting Recover-E® will be free from viruses or other harmful elements. All information contained in the Website is provided “as is” and “as is available”.

Stichting Recover-E® hereby explicitly excludes, to the fullest extent permitted by law, all representations or warranties, of whatever nature, express or implied, including warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, noninfringement or concerning the operability of this Website or its content.

Any use of the Website or its content is entirely at your own expense and risk. You agree to indemnify Stichting Recover-E® and hold Stichting Recover-E® harmless from and against all claims (by third parties) which may in any way be connected with the Website, its content or any use of the same.

All information and rights relating to or arising from this Website or the use of the same are vested in Stichting Recover-E® or in third parties who have agreed to publication on this Website. By visiting the Website you agree not to change, copy, distribute, transmit, depict, publish, sell or link through any part of the Website or its content, or to generate or use work derived from the same, except with the prior written approval of Stichting Recover-E®.

If you wish to apply for the aforementioned approval, please send your request by e-mail to:info@recover-e.nl.

Stichting Recover-E®

Van Batenborchstraat 17

6532 XJ Nijmegen

T. +31 6 41675554

E info@recover-e.nl

 

BTW nr. NL8529.07.448.B01

KvK 58170103